The Eye of Shinjuku by Yoshiko Miyashita

Shinjuku Tokyo Japan

1024x768, 99 kB, 1/30s, f2.2, 4.2 mm, ISO 40, (Flash: Auto, Did not fire), iPhone 5s, 02/07/2016 11:11:41